Zmarli w 2023 roku:

+ Maria WIĘCEK,

+ Cecylia MATYSEWICZ,

+ Zenon PIGOŃ,

+ Elżbieta KRUSZYŃSKA,

+ Janina ROGULSKA,

+ Marek ZIELONY,

+ Andrzej PLOCH.

+ Jacek DZIDKOWSKI,

+ Franciszek KUBALA,

+ Marek RENKA,

+ Elżbieta MACIUŁA,

+ Franciszek NIEJODEK,

+ Franciszek WENCKA,

+ Halina CZAPLA,

+ Gertruda KSIĄŻEK,

+ Jerzy PAŁKA,

+ Rafał ŻOŁUBAK,

+ Janina DZIĘGIELEWSKA,

+ Hildegarda BUCZEK,

+ Krystyna KRZYŻAK,

+ Józef POZIMOWSKI,

+ Janina ZOREK,

+ Urszula HERMAN,

+ Maria HANAK,

+ Krzysztof MERMER,

+ Małgorzata DZIDKOWSKA,

+ Iwona MIERZWIŃSKA,

+ Andrzej STĘPIEŃ,

+ Grażyna SZYMAŃSKA,

+ Jan URBIŃSKI,

+ Jan PLOCH,

+ Barbara PIEDA-KAPICA,

+ Jerzy KLUSZ,

+ Danuta KALINOWSKA,

+ Hildegarda ZOK,

+ Emil JAMRO,

+ Tadeusz OLSZEWSKI,

+ Alfreda IWANASZKO,

+ Krystian RZEŹNICZEK,

+ Maria SZAFRANIEC,

+ Krystian MIOZGA,

+ Jadwiga JOCHLIK,

+ Andrzej KALISZEWSKI,

+ Maria PLENERT

+ Ilona BURDA,

+ Łukasz BŁASZCZYK,

+ Eufemia KOKOT,

+ Jadwiga BAKALARZ,

+ Grzegorz LEMEJDA,

+ Bogusław TAZBIR,

+ Urszula CIESIELSKA,

+ Jolanta ZIELONKA,

+ Hanna MACH,

+ Gerard ZOK,

+ Anna PASTUSZKA,

+ Eugeniusz PIĘKOŚ,

+ Kaeta KRYŃ.

 

 

Zmarli w 2022 roku:

+ Jan JANKOWIAK,

+ Wiesław KRASOWSKI,

+ Róża BUGAJCZYK,

+ Piotr WÓJCIK,

+ Sabina SOWA,

+ Stefania BRZOZA,

+  Maria ROSA,

+ Krystyna KIEŁPIŃSKA,

+ Anna WYLENZEK,

+ Wanda GAŁEK,

+ Andrzej KRÓLCZYK,

+ Stanisław WRONA,

+ Stanisław SIKORSKI,

+ Jan SOTTOR,

+ Ernest DOLIBÓG,

+ Paweł BŁASZCZYK,

+ Grzegorz KOSTYK,

+ Krystyna WACŁAWEK,

+ Czesław LIS,

+ Irena SOSINKA,

+ Bronisław KLUCZNIK,

+ Jacek SUCHAŃSKI,

+ Jadwiga ZWIERZCHLEWSKA,

+ Czesława PITERA,

+ Bogusław WAŻYŃSKI,

+ Marianna SELTMANN,

+ Bożena POŚPIECH,

+ Anna KUBERA,

+ Agnieszka TULETA,

+ Bronisław MAJDA,

+ Natalia ŚLĘCZKA,

+ Andrzej KAŁUŻA,

+ Anna KARKOSZKA,

+ Marek UZARSKI,

+ Krzysztof Bula,

+ Leon Stolka,

+ Pelagia Kidula,

+ Ginter Moj,

+ Maria Szlezier,

+ Justyna Aleksy,

+ Jan Rolnik,

+ Edeltrauda Wójcik,

+ Maria Siwiec,

+ Józef Mozler,

+ Piotr Knopp,

+ Ilona Bujak,

+ Leon Glanc,

+ Józef Guziel,

+ Julian Pamuła,

+ Krystyna Wróbel,

+ Krzysztof Szostak,

+ Władysław Kordzikowski,

+ Maria Sztyler,

+ Stanisław Staciwa,

+ Waldemar Jachimczak,

+ Bronisława Biadacz,

+ Wilhelm Wylenzek,

+ Krystyna Czernohorska,

+ Helga Kasperek,

+ Andrzej Kaźmierczak,

+ Krystyna Klaja,

+ Wincenty Szolka,

+ Piotr Szołtysek,

+ Jan Wolny,

+ Jan Miara,

+ Jan Wosz,

+ Adam Kernig,

+ Marcin Kańtoch,

+ Joanna Adamus,

+ Jerzy Korczak,

+ Zdzisław Nowicki,

+ Stanisław Stolarczyk,

+ Zygmunt Kopica,

+ Anna Abrożewicz,

+ Anna Pałka,

+ Teresa Maruszczyk,

+ Antoni Nurzyński,

+ Tadeusz Dzięgielewski,

+ Cecylia Ficek,

+ Jolanta Rzepska.

 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…