SAKRAMENT CHRZTU

Udzielany jest w drugą i trzecią sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00.
Chrzest zgłasza matka lub ojciec dziecka w kancelarii parafialnej, najpóźniej dwa tygodnie przed wyznaczoną datą. Chrzest dziecka powinien być udzielony w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest osoby z innej parafii może się odbyć tylko na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

Dokumenty wymagane do Chrztu:

  1. Akt urodzenia.
  2. Dane o rodzicach chrzestnych /adres zamieszkania, data i miejsce ślubu/.
  3. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzicami chrzestnymi dla dziecka mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania oraz żyją zgodnie z wiarą i nauką Kościoła. Wymagany wiek to 16 lat.

Nauka przed chrztem odbywa się w Domu Parafialnym w drugi piątek miesiąca o godz. 19.00. W nauce zobowiązani są uczestniczyć rodzice dziecka i rodzice chrzestni.

Błogosławieństwo rocznych dzieci jest udzielane w czasie liturgii chrzcielnej. 

W najbliższym czasie sakrament chrztu św. będzie udzielany: 11 czerwca 2022 r., 18 czerwca 2022 r., 9 lipca 2022 r., 16 lipca 2022 r., 13 sierpnia 2022 r., 20 sierpnia 2022 r., 10 września 2022 r, 17 września 2022 r., 8 października 2022 r., 15 października 2022 r., 12 listopada 2022 r., 19 listopada 2022 r., 10 grudnia 2022 r, i 17 grudnia 2022 r.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do  Bierzmowania  młodzież  przygotowuje  się  przez  cały  rok szkolny. Przygotowanie to odbywa się raz w miesiącu w małych grupach w domu parafialnym. Poszczególne grupy same ustalają dogodny termin spotkań z Animatorem. W pierwszy piątek miesiąca młodzież korzysta z sakramentu pokuty i uczestniczy we Mszy św. o godz. 18.00. Po tej Mszy kandydaci spotykają się w kościele z księdzem opiekunem.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Msze św. sprawowane są od poniedziałku do piątku o godz. 7.00 i 18.00, w sobotę o godz. 7.00 i 17.00 a w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00 i 16.30 (w okresie wakacyjnym nie sprawujemy o godz. 14.00). Intencje Mszy św. zamawiamy w kancelarii, pamiętając o urodzinach, jubileuszach oraz zmarłych z naszych rodzin. Do Mszy św. można dołączyć wypominki. Przed Mszą odczytywane są ogłoszenia. W przypadku rezerwacji Mszy, miesiąc przed odprawieniem należy podać treść intencji.

W każdą niedzielę nadzwyczajni szafarze udają się z Komunią do chorych i starszych parafian a prezbiterzy w pierwsze soboty miesiąca. Zgłoszenia przyjmuje kancelaria (tel. 32 286 62 23).

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św. rano i wieczorem, w niedzielę oraz w soboty podczas adoracji Najświętszego Sakramentu  od godz. 16.00 do 17.00. Nie spowiadamy w czasie sprawowania Eucharystii.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się osobom starszym, w czasie poważnej choroby, przed operacją medyczną oraz osobom nieprzytomnym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych  warunkach życzyłby sobie przyjęcia tego sakramentu. Ważne,  by  cała  rodzina  uczestniczyła  w  tym  sakramencie włączając się tym samym w modlitwę Kościoła. O  udzielenie  tego sakramentu   można  poprosić  podczas  comiesięcznych  odwiedzin  chorych  przez  kapłanów,  w  pierwszą sobotę miesiąca (od godz. 8.15). Chorych zgłaszamy w kancelarii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Udzielany jest po odpowiednim przygotowaniu i spisaniu, na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, protokołu przedślubnego.

Do protokołu przedślubnego narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

  1. aktualną metrykę chrztu św. (ważna 6 miesięcy);
  2. świadectwo katechizacji z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej;
  3. dowody osobiste;
  4. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”);
  5. zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej i o ukończonym kursie przedmałżeńskim.

W przypadku, gdy narzeczeni należą do innych parafii należy przedłożyć zgodę na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii. Narzeczeni zapisują się na nauki i do Poradni Życia Małżeńskiego drogą elektroniczną pod adresem: narzeczenikatowicka.pl