Parafia św. Stanisława biskupa i męczennika powstała z parafii św. Wojciecha w Radzionkowie i parafii Wniebowzięcia NMP w Rojcy. Pierwsze domy z lat ’60 XX wieku, na tzw. Osiedlu „Wittora” zostały objęte duszpasterstwem przez proboszcza parafii w Rojcy ks. dr Karola Nawę.

W latach 80-tych zaczęto budować osiedle, które wchodziło w obszar parafii św. Wojciecha w Radzionkowie. Powstające nowe bloki spowodowały, że Ksiądz Biskup dr Herbert Bednorz podjął decyzję o wybudowaniu nowego kościoła. Dlatego wystąpiono do władz Bytomia o zezwolenie na budowę nowego kościoła.

Pierwsze starania lokalizacyjne rozpoczął ks. dr Karol Nawa – proboszcz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Rojcy. W czasie Barbórki w 1983 roku drogą pierwszej transmisji radiowej ks. Bp. Ordynariusz ustnie zlecił ks. Proboszczowi Ernestowi Grajcke troskę o lokalizację i zasugerował ewentualne prowadzenie budowy ks. wikaremu Dominikowi Szaforzowi.

Pierwsza lokalizacja na Rojcy nie zadowalała zarówno kapłanów jak i wiernych.

Nastąpił trudny okres przetargów z władzami Bytomia. Wreszcie po interwencji biskupa Bednorza u gen. Paszkowskiego władze Bytomia 4.03.1985 roku wydały zgodę na lokalizację kościoła, na rozbudowanym osiedlu.

Rozpoczął się następny etap uzgodnień z Urzędem Miejskim w Bytomiu, Komisją ds. Sztuki Sakralnej i Urzędem Wojewódzkim.

W międzyczasie z dniem 17.06.1985 roku bp. Herbert Bednorz mianował ks. Dominika Szaforza budowniczym.

Budowniczy wystąpił do nowego prezydenta miasta Bytomia o zgodę na czasowe zajęcie terenu celem zlokalizowania zaplecza budowy i składowania materiałów budowlanych. 21.01.1986 roku taka zgoda nastąpiła. Na tej podstawie rozpoczęto ogradzanie terenu.

4.05.1986 roku w niedzielę ks. Proboszcz Ernest Grajcke poświęcił krzyż na placu budowy i rozpoczęły się prace przy budowie kaplicy tymczasowej.

24.06.1986 roku w uroczystość Jana Chrzciciela Bp. Ordynariusz dr Damian Zimoń w obecności księży dekanatu poświęcił kaplicę i plac budowy. Od tego dnia codziennie jest tam sprawowana Najświętsza Ofiara.

Ks. Dominik Szaforz przeprowadził się do państwa Dolibóg w pobliżu kaplicy. Z dniem 1.09.1986 roku przydzielono do Parafii ks. wikarego Jerzego Nowaka.

14.09.1986 r – erekcja tymczasowej parafii

14-18.12.1986 r – pierwsze rekolekcje parafialne

4.01.1987 – erekcja parafii

Ważnymi wydarzeniami w życiu parafii była pierwsza stajenka, oraz pierwszy odpust, który zaszczycił swoja obecnością ks. bp Herbert Bednorz. Po odpuście rozpoczęto prace przy budowie, konkretnie przy wykopach fundamentów segmentów katechetycznych A i B. Aktualnie segmenty katechetyczne służą jako Dom Parafialny.

W ramach pielgrzymki kapłańskiej do Rzymu 2.04.1986 roku Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod budowę Kościoła i udzielił błogosławieństwa dla budującej się Parafii.

Źródło: Kronika Parafialna