POŚRÓD NAS – FILM O WSPÓLNOTACH, cz. 10

Zapraszamy do wspólnot działających w naszej parafii…