MISJE W PARAFII

Od 22 do 30 października br. przeżywać będzie my parafialne Misje. Poprowadzą je o. Joel Kokott OFM oraz o. Łukasz Rosiak OFM. Serdecznie zapraszamy. Poniżej znajdziecie szczegółowy plan modlitw, nabożeństw i konferencji.

Sobota  22.10.2022

Dzień –  rozpocznijmy  od  nowa!

Godz.16.30 – nabożeństwo oczekiwania – Różaniec św.

                      w intencji Parafian i Misjonarzy.

Godz.17.00 – uroczyste wprowadzenie OO. Misjonarzy

                      do świątyni

         a/ wniesienie  Pisma  świętego,  paschału  i  krzyża,

             pokropienie wodą święconą

         b/ odczytanie listu  Księdza Biskupa

         c/ powitanie przez Ks. Proboszcza i przekazanie

             stuł i kluczy OO. Misjonarzom.

         d/ Hymn do Ducha Świętego.

         e/ Msza św.  koncelebrowana  zakończona Apelem   

             Jasnogórskim.

 

Niedziela  23.10.2022

Dzień Pański-przejście przez bramę PŚ

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną.

11.00 – Msza św. z nauką ogólną.

14.00 – Msza św. z nauką ogólną.

15.00 – Różaniec święty – o nawrócenie grzeszników.

16.30 – Msza św. z nauką ogólną.

 

Poniedziałek  24.10.2022  

Dzień  żywej  wiary!

  6.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

  7.00 – Intronizacja Pisma Świętego.

             Msza św. z nauką ogólną.

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla Dzieci Szkół

           Podstawowych (I – IV).

17.30 – Różaniec święty – o żywą wiarę.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną

             Po Mszy św. nauka stanowa dla Kobiet.

 

Wtorek  25.10.2022

Mój dar dla Jezusa! 

  6.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

16.00 – Nabożeństwo Słowa Bożego dla V – VIII

17.00 – Różaniec święty – w intencji dzieci.

17.30 – Nabożeństwo pokutne z rachunkiem sumienia.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

             Po Mszy św. nauka stanowa dla Mężczyzn.

 

Środa  26.10.2022  

Dzień  pamięci  o  nieobecnych!

  6.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną

11.00 – Msza św. dla Chorych i Starszych wiekiem, z

             udzielaniem Sakramentu Chorych.

17.30 – Różaniec święty – w intencji zmarłych Parafian.

18.00 – Msza św. za zmarłych Parafian z nauką ogólną

 

Czwartek  27.10.2022

Dzień Eucharystii i Rodziny  katolickiej!

6.30 – Różaniec święty – w intencji Misjonarzy i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

  8.00 – 18.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.

17.00 – Różaniec święty – w intencji Rodzin.

17.30 – Nabożeństwo powołaniowe (młodzież parafii).

18.00 – Msza św. z nauką ogólną, i odnowienie ślubów

             małżeńskich. Błogosławieństwo Rodzin.

 

Piątek  28.10.2022Dzień Pokutny!

Dzień  ogłoszenia, że  Jezus  jest  Panem!

  6.30 – Różaniec święty – w intencji Małżeństw rozbitych.

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną – oddanie Parafii NSPJ.

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego z nauką ogólną.

17.00 – Różaniec święty za Małżeństwa niesakramentalne

17.30 – Nabożeństwo przebłagalno – wynagradzające.

18.00 – Msza św. z nauką ogólną.

19.00 – Droga Krzyżowa.

 

Sobota  29.10.2022

Dzień  poświęcony  Matce  Najświętszej!

Dzień Chrztu Św.- rozpocznijmy od nowa!

  6.30 – Różaniec święty – w intencji wynagradzającej.

  7.00 – Msza św. Maryjna. Po Mszy św. nabożeństwo

             z aktem oddania parafii Matce Najświętszej.

10.30 – Nabożeństwo dla Matek i Ojców z małymi

             Dziećmi. Dla Kobiet w stanie błogosławionym.

             Dla Małżonków chcących być rodzicami.

11.30 – Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.

16.00 – Różaniec święty – o obfite owoce Misji świętych.

16.30 – Odnowienie przyrzeczeń Chrztu Świętego.

17.00 – Msza św. z nauką ogólną.

             Po Mszy świętej nauka stanowa dla Młodzieży

             (studiującej, pracującej i szkół średnich).

 

Niedziela  30.10.2022 – Dzień radości, dzień uwielbienia i dziękczynienia!   

Dzień zakończenia Misji Świętych!

  7.00 – Msza św. z nauką ogólną.

  9.00 – Msza św. z nauką ogólną.

11.00 – Msza św. z nauką ogólną – poświęcenie Krzyża 

             Misyjnego, krzyży domowych i wyznanie wiary.

14.00 – Msza św. z nauką ogólną.

15.00 – Różaniec święty – w intencji dziękczynnej.

16.30 – Msza św. z nauką ogólną

 

Spowiedź św.:

Środa: 6.30-7.00; 10.30-11.00; 17.00-18.00                            

Czwartek: 6.30-7.00; 17.00-18.00

Piątek: 6.30-7.00; 17.00-18.00

Sobota: 6.30-7.00; 16.00-17.00