SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Udzielany jest w drugątrzecią sobotę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 17.00.
Do chrztu dziecko zgłasza matka lub ojciec dziecka, w kancelarii parafialnej dwa tygodnie przed wyznaczoną datą chrztu. Chrzest dziecka powinien być udzielony w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka. Chrzest z innej parafii może się odbyć tylko na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.

Dokumenty wymagane do Chrztu:

  1. Akt urodzenia.
  2. Dane o rodzicach chrzestnych /adres zamieszkania, data i miejsce ślubu/.
  3. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

Rodzicami chrzestnymi dla dziecka mogą być tylko osoby wierzące i praktykujące, które przyjęły sakrament Chrztu, Eucharystii, Bierzmowania oraz żyją zgodnie z wiarą i nauką Kościoła. Wymagany wiek to 16 lat. Nauka przed chrztem odbywa się w domu parafialnym w drugi piątek miesiąca o godz. 19.00. W nauce zobowiązani są uczestniczyć rodzice dziecka i rodzice chrzestni. Błogosławieństwo rocznych dzieci jest udzielane w czasie liturgii chrzcielnej. W najbliższym czasie sakrament chrztu św. będzie udzielany: 11 grudnia 2021 r., 18 grudnia 2021 r., 8 stycznia 2022 r., 15 stycznia 2022 r., 12 lutego 2022 r., 19 lutego 2022 r., 12 marca 2022 r. i 19 marca 2022 r.

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Do  bierzmowania  młodzież  przygotowuje  się  przez  cały  rok szkolny. Przygotowanie to odbywa się raz w miesiącu w małych grupach w domu parafialnym. Poszczególne grupy same ustalają dogodny termin spotkań z Animatorem. W pierwszy piątek miesiąca młodzież korzysta z sakramentu pokuty i uczestniczy we Mszy św. o godz. 18.00.

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Msze św. sprawowane są od poniedziałku do piątku o godz. 7.00 i 18.00, w sobotę o godz. 7.00 i 17.00 a w niedzielę o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00 i 16.30 (w okresie wakacyjnym nie sprawujemy o godz. 14.00). Intencje Mszy św. zamawiamy w kancelarii, pamiętając o urodzinach, jubileuszach oraz zmarłych z naszych rodzin. Do Mszy św. można dołączyć wypominki. Przed Mszą odczytywane są ogłoszenia.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św. rano i wieczorem, w niedzielę oraz w soboty podczas adoracji Najświętszego Sakramentu  od godz. 16.00 do 17.00. Nie spowiadamy w czasie sprawowania Eucharystii.

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Sakramentu Namaszczenia Chorych udziela się osobom starszym, w czasie poważnej choroby, przed operacją medyczną oraz osobom nieprzytomnym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych  warunkach życzyłby sobie przyjęcia tego sakramentu. Ważne,  by  cała  rodzina  uczestniczyła  w  tym  sakramencie włączając się tym samym w modlitwę Kościoła. O  udzielenie  tego sakramentu   można  poprosić  podczas  comiesięcznych  odwiedzin  chorych  przez  kapłanów,  w  pierwszą sobotę miesiąca (od godz. 8.15). Chorych zgłaszamy w kancelarii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Udzielany jest po odpowiednim przygotowaniu i spisaniu, na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu, protokołu przedślubnego.

Do protokołu przedślubnego narzeczeni przynoszą następujące dokumenty:

  1. aktualną metrykę chrztu św. (ważna 6 miesięcy);
  2. świadectwo katechizacji z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej;
  3. dowody osobiste;
  4. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw „konkordatowych”);
  5. zaświadczenie z poradni przedmałżeńskiej i o ukończonym kursie przedmałżeńskim.

W przypadku, gdy narzeczeni należą do innych parafii należy przedłożyć zgodę na spisanie protokołu i pobłogosławienie małżeństwa.