KANCELARIA

Zapraszamy do kancelarii parafialnej

Poniedziałek – 8:30 do 10:00 i 16:30 do 18:00

Środa – 8:30 do 10:00 i 16:30 do 18:00

Piątek8:30 do 10:00* i 16:30 do 18:00

* W piątki w godzinach porannych dyżur w kancelarii pełni ks. Proboszcz.

_________________________

Telefon: (032) 286 62 23

E-mail: bytom@archidiecezjakatowicka.pl