I Niedziela Adwentu – Komentarz do Ewangelii z 28 listopada 2021 roku

Zapraszamy do oglądnięcia i wysłuchania komentarza do niedzielnej Ewangelii