Oaza Młodzieżowa

Młodzież oazowa kończy kolejny rok formacji. Od września zapraszamy młodych, zaczynając od siódmej klasy szkoły podstawowej, na piątkowe spotkania.