Błogosławionego tygodnia!

Jest wolą Boga nasz wzrost. Miejmy w sobie nieustanną wolę wzrostu i wiarę w wzrost. Pielgrzymujmy nieustannie do życia wciąż bardziej ewangelicznego.