Z życia naszej parafii


III Niedziela Wielkiego Postu

19/03/2017 

Eucharystia gromadzi nas wokół studni Bożej Miłości, z której tak jak kobieta z dzisiejszej Ewangelii, możemy zaczerpnąć łaski dla naszego życia. Otwórzmy serca na obecność Pana.

     W parafii przeżywamy czas Wizytacji Kanonicznej w czasie której ks. Arcybiskup Wiktor Skworc umacnia nas swoją obecnością, modli się na nas i naszych bliskich. 

 


Ewangelia (J 4, 5-42)

Jezus źródłem wody tryskającym ku życiu wiecznemu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny.

Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności.

Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem.

Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby ci wody żywej».

Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?»

W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać».

A On jej odpowiedział: «Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!»

A kobieta odrzekła Mu na to: «Nie mam męża». Rzekł do niej Jezus: «Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą».

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu

i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».

Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko».

Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię».

Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział: «Czego od niej chcesz? – lub: Czemu z nią rozmawiasz?» Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom: «Pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam: Czyż On nie jest Mesjaszem?» Wyszli z miasta i szli do Niego.

Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: «Rabbi, jedz!» On im rzekł: «Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie».

Mówili więc uczniowie między sobą: «Czyż Mu kto przyniósł coś do zjedzenia?»

Powiedział im Jezus: «Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który Mnie posłał, i wykonać Jego dzieło. Czyż nie mówicie: „Jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa?” Oto powiadam wam: Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem

ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żęli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście».

Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata».

czytaj więcej...

____________________________________________________

Program Wizytacji Kanonicznej  

Parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika – Bytom

 

               Piątek, 17 marca 2017 r.

– godz. 10.00 – Eucharystia w  int. Seniorów, Grupy Miłosierdzia, Żywego Różańca

– godz. 11.00 – kawa z Seniorami w salkach katechetycznych

– godz. 12.30 – obiad z władzami miasta

– godz. 13.30 – spotkanie z nauczycielami w szkole

– godz. 16.00 – Modlitwa brewiarzowa z kapłanami z parafii

– godz. 16.30 – spotkanie z kapłanami dekanatu

– godz. 17.30 – liturgiczne powitanie w kościele

– godz. 18.00 – Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania

– godz. 19.30 – kolacja z animatorami przygotowującymi Młodzież do Sakramentu                                            Bierzmowania

 

               Sobota, 18 marca 2017 r.

– godz. 10.00 – spotkanie z wolontariuszami sprzątającymi kościół

– godz. 10.30 – spotkanie w salkach katechetycznych z Dziećmi Maryi

– godz. 10.30 – spotkanie z Ministrantami

– godz. 11.00 – spotkanie z katechetami

– godz. 12.00 – posiłek ze służbą kościelną i współpracownikami świeckimi

– godz. 15.00 – wizyta w mieszkaniu rodziny Piotra i Katarzyny Rafalskich

– godz. 16.00 – brewiarzowe nieszpory z Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii św.

– godz. 17.00 – Różaniec ze wspólnotą Żywego Różańca w kościele

– godz. 17.30 – spotkanie z Grupą Młodzieżową

– godz. 18.00 – spotkanie z parafialnym chórem De Profundis”

– godz. 18.30 – Msza święta z homilią

– godz. 19.30 – posiłek z Parafialną Radą Duszpasterską oraz Radą Ekonomiczną

 

               Niedziela, 19 marca 2017 r.

– Msze św.: godz. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00

– rozmowy z kapłanami

– godz.  9.00 – Msza św. w int. Parafian /przewodniczy ks. Arcybiskup/

– godz. 12.00 – błogosławienie małych dzieci

– godz. 15.00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym ks. Łukasza Nawrota i

                              pożegnanie ks. Arcybiskupa

czytaj więcej...

____________________________________________________

WIZYTACJA KANONICZNA

Jednym  z  bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest  –  przewidziana  w prawie Kościoła  – wizytacja kanoniczna  przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji  lub w Jego imieniu. W dniach od 17 do 19 marca br. w naszej parafii zostanie przeprowadzona wizytacja kanoniczna przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. W pierwszym dniu wizytacji kandydatom do bierzmowania zostanie udzielony ten Sakrament.

Wizytacja pasterska Archidiecezji jest czynnością apostolską. Daje biskupowi możność utrzymywania osobistych kontaktów z duchowieństwem i wiernymi. Biskup w ten sposób ma możność rozeznania i sprawdzenia na ile sposoby, struktury i środki duszpasterskie są owocne i skuteczne.

Wizytacja ma na celu bardziej niesienie pomocy, niż kontrolowanie, choć nie oznacza to wcale obojętności wobec zauważonych uchybień.

Wizytacja kanoniczna to szczególny czas dla całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów – przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę. Tak naprawdę to sam Chrystus w swoim Apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.
Prośmy Dobrego Pasterza, aby poprzez to nadchodzące wydarzenie wypełnił nas swoją łaską i odnowił nasze życie we wszystkich wymiarach.

czytaj więcej...

____________________________________________________

II Niedziela Wielkiego Postu

12/03/2017 

Jezus mówi dziś do nas: „Wstańcie, nie lękajcie się”. W II Niedzielę Wielkiego Postu pomyślmy, co sprawia, że nie potrafimy podnieść się z naszych niepokojów, z codzienności, która nas przytłacza. Jezus może nas przemienić. Wystarczy tylko Mu zaufać. 

 

____________________________________________________

I Niedziela Wielkiego Postu

05/03/2017

„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” – usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Być może mamy wrażenie, jakbyśmy zostali wyprowadzeni na pustynię. Może wiara w nas osłabła, może trudno modlić się, a w sercu czujemy pustkę. W takiej chwili warto sięgać po Słowo Boże i pozostać wiernym Panu. Wielki Post to dobry czas by być bliżej Biblii.

____________________________________________________

BIEGNIJ PO WIARĘ !
Serdecznie zapraszamy                                                                                                           na Seminarium Odnowy Wiary od 3 lutego przez 10 kolejnych piątków.

plakat SOW

 


Spotkanie VII

DUCH ŚWIĘTY

Jezus obiecał Apostołom Ducha Świętego. Jak bardzo Duch Święty zmienił ich życie dowiadujemy się z Dziejów Apostolskich. To, co wydarzyło się 2000 lat temu dzieje się i dzisiaj. On na pewno przychodzi tam, gdzie jest z nadzieją wyczekiwany.

Przyjdź Duchu Święty!

_________________ 

Spotkanie VI

ZAWIERZYĆ JEZUSOWI

Zawierzyć Jezusowi i naśladować Go. Czy każdy moment mojego życia, każda sytuacja jest odbiciem jego słów, gestów? I nie chodzi o odgrywanie ról, ale o autentyczne świadectwo mojego całkowitego zaufania temu, który wyrył moje imię na swych dłoniach.

_________________ 

Spotkanie V

MÓJ PAN I BÓG

Jak rozeznawać, aby poznać wolę Bożą. Jezus stale pragną pełnić wolę Ojca. Dzięki wypełnieniu woli Bożej do końca – tylko przed imieniem „Jezus” zegnie się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, aby wyznać, że „Jezus jest Panem”.

_________________ 

Spotkanie IV

TYLKO W JEZUSIE ZBAWIENIE I UZDROWIENIE

Sam nie dam rady pokonać zniewolenie grzechem. Jezus Chrystus, Syn Boży, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał jest moją jedyną nadzieją. Wystarczy pozwolić wyciągnąć ręce i pozwolić się wyprowadzić z ciemności do światła.

_________________

Spotkanie III

MÓJ GRZECH

Dlaczego tak często nie doświadczam Bożej miłości? Czy tylko dlatego, że jestem grzesznikiem, a może trudno mi uznać swój osobisty grzech. Czy podjąłem już decyzję o nawróceniu?

_________________

Spotkanie II

BÓG MNIE KOCHA

Bóg jest miłością. Kocha mnie nieustannie, pomimo niewierności, słabości w moich radościach i smutkach. Jestem dzieckiem samego Boga. 

_________________

Spotkanie I

POWRÓCIĆ DO MODLITWY

Jezus też się modlił! Przed swoją publiczną działalnością idzie na pustynię, aby spotkać Ojca, wsłuchać się w Jego wolę.  Jak wygląda moja modlitwa? Czy spotykam się z Bogiem codziennie? 

czytaj więcej...

____________________________________________________